تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

 

چاپ دوم کتاب فروش به شرکتها و سازمانها به تازگی در هفته‌ی دوم بهمن ماه 1399 با تیراژ 1000 نسخه منتشر شد.
فروش به شرکتها و سازمانها اثر نیل رکهم با ترجمه‌ی بابک مروانی در 247 صفحه، جزو معدود کتابهای فروش است که نام اصلی آن عبارت است از Spin Selling
کتاب فروش به شرکتها و سازمانها به نوشته‌ی ناشر خارجی آن و دیدگاه صاحبنظران، کتابی است یک میلیون دلاری! از آن رو که فروشندگان برتر دنیا را از خواب خرگوشی بیرون آورده است، و قرار است بر خودفریبی سالیان سال فروشندگان برتر دنیا پایان دهد.
گفتنی آنکه این کتاب بر تحقیق و پژوهش استوار است؛ یعنی پروژه‌ی تحقیقاتی به مدت 12 سال با بیش از 35 هزار مذاکره‌ی فروش، استوانه‌های تدوین این کتاب جهانی هستند.
10 هزار فروشنده از 23 کشور جهان، اجازه می‌دهند که تیم تحقیقاتی با آنها همسفر شود و آنها را در هنگام کار و در حین مذاکره مشاهده کنند.
کتاب حاوی 8 فصل است که با مطالعه‌ی آن، بخوبی می‌توانید فروشهای سازمانی را برای شرکت و هلدینگ خود سامان بخشید.
www.marketingshop.ir