تازه ها
فرم مؤلفان و مترجمان انتشارات بازاریابی


برای قرار داد ترجمه و یا تالیف کتاب لطفا فرم مؤلفان و مترجمان زیر را با دقت پر نمایید و اطلاعات خود را ثبت کرده تااقدامات لازم صورت گیرد.

مرحله اول

نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
تحصیلات:
شغل:
مرحله دوم

آیا تا کنون کتابی از شما چاپ و توزیع شده است؟

مرحله سوم

نام کتاب تألیف یا ترجمه ناشر زمان چاپ نوبت چاپ
(چند بار چاپ شده)
اضافه کردن کتاب
حذف کردن کتاب

نام کتابی که برای چاپ دارید، تألیفی است یا ترجمه‌ای؟
مرحله چهارم

نام دقیق نویسنده (یا نویسندگان):
زمان انتشار (برای کتابهای خارجی):
آیا چاپ جدیدتری دارد:
ناشر کتاب:
ویژگیهای کتاب را به لحاظ معرفی حداکثر در 3 جمله‌ی کوتاه معرفی کنید:
محتوی:
نویسنده:
ناشر:
رده بندی آمازون:

مخاطب اصلی کتاب شما چه کسانی هستند؟ مدیران ( )
دانشگاهیان ( )

مرحله پنجم

آیا تاکنون این کتاب در ایران چاپ شده است؟

مرحله ششم

آیا اطلاعاتی دارید که مؤلف (یا مترجم) دیگری برای چنین کتابی اقدام کرده است (و یا کتابی مشابه)

مرحله هفتم

فکر می‌کنید پس از چاپ این کتاب، چه کسانی علاقه‌مندند این کتاب را خریداری کنند؟

مرحله هشتم

آیا تاکنون همین کتاب را برای ناشران دیگر برده‌اید؟

مرحله نهم

هر توضیحی را لازم می‌دانید، مرقوم بفرمایید.